Jak mít finance firmy pod kontrolou? Hlídat 3 klíčové údaje.

Kdo řídí dobře firemní finance, ten si hlídá tři nejdůležitější věci. Které?

Tok peněz

Každý majitel firmy si musí hlídat, aby mohl zaplatit faktury, mzdy, daně a tak dále tehdy, kdy má. K tomu je třeba, aby krátkodobé závazky byly rovnováze s krátkodobými příjmy anebo byly k dispozici jiné zdroje financování.

Zisk

Druhým aspektem hodným pozornosti majitele je udržení ziskovosti podnikání. Jinými slovy zajistit, aby výnosy z poskytovaných produktů a služeb byly vyšší než související přímé a nepřímé náklady. K tomu je třeba mít přehled o tom, co skutečně je ziskové a co přináší ztrátu, i to plánovat a pokud se realita od plánu příliš odchyluje, zasáhnout zavčas na správném místě.

Hodnota firmy

Dlouhodobým cílem každého majitele firmy je růst hodnoty firmy. To znamená mít čísla v rozvaze každý rok vyšší v důsledku pořizování nového hmotného a nehmotného majetku. Což vyžaduje pečlivé plánování investic a zajištění potřebných úvěrů u spolupracujících bank. Když se k tomuto trendu přidají ještě vyšší zisky evidované v každoroční výsledovce, tak bude spokojen každý majitel firmy.

U financí se sejde vše

Finance odráží důležitou část reality firmy. Neméně důležité je i to, co je za nimi. Proto pro vás mohou být zajímavé články o firemních autech, energiiích, jistotě, komunikacích, zákaznících či zdraví.

Chcete poradit s tímto tématem?

Náš tým doporučuje: 

Tipy

Jak mít přehled, co se s firmou děje?

  1. Jak dostat z účetnictví více než sestavy pro finančák?
  2. Jak se dozvědět o firmě opravdu zajimavé věci?
  3. Jak to udělat, abychom ta čísla opravdu četli?
Číst více

Je vaše firma (finančně) zdravá?

  1. Máte své závazky pod kontrolou?
  2. Jste připraveni na "všechno"?
  3. Máte dostatečné rezervy?
Číst více

Jak se vyhnout tomu, že zákazník nezaplatí?

  1. Jak se lze zajistit proti tomu, že zákazník nezaplatí?
  2. Který nástroj je vhodný pro jakou situaci?
  3. Jaké jsou jejich výhody a nevýhody?
Číst více